За контакти:

Phone:     02-963-5245/555 (551)

Mobile:   0888-751-313

E-mails:  office@dlab-uacg-bg.eu

                 dlab_fhe@uacg.bg

Приемно време:

Всеки  раб. ден - 12.00—13.00 ч.

София 1046, бул. Христо Смирненски № 1

УАСГ, централно фоайе—ляво

Лабораторен комплекс на кат. “Техническа механика”

Зала Б-113

Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране

42°41'00.1"N 23°19'54.7"E

Местоположение:

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

УАСГ

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти